Heeft het universum toch een rem?

Ik ben noch een fysicus, noch astronoom, maar aan de theorie dat het heelal expandeert vind ik toch iets, wat me niet lekker zit.

Kiijk even mee:

Universel brake

1*) gemeten snelheid waarmee iets van ons af beweegt. Een momentopname.
2*) afstand vanaf het waarnemingspunt (0) in lichtjaren.

Hoe verder we in de geschiedenis kijken (2*) hoe hoger de waargenomen snelheid (1*). Dus de snelheid die het object had op het moment dat het licht in onze richting vertrok. Lang geleden, dus. Dit is wat de wetenschap algemeen aanvaart.

Dat klopt: Bij een explosie is de expansiesnelheid in het begin hoog, maar neemt af naar mate tijd en afstand toenemen. Op aarde vooral door wrijving, in de ruimte als gevolg van de zwaartekracht.

Dit bewijst volgens mij juist, dat de uitdijing van ons universum afremt. Als de uitdijing in snelheid toeneemt, zouden we in de historie lagere snelheden moeten waarnemen, dan dichter bij ons. Maar het omgekeerde is het geval. Hoe verder we in de geschiedenis kijken, hoe hoger de waargenomen snelheid waarmee objecten van ons af bewegen. Objecten die dichter bij ons staan, bewegen minder snel.
Dus vliegt alles wat jonger is (minder ver in de historie) langzamer en wat heel ver in het verleden lag, had een hogere snelheid. Van toen tot nu is de snelheid dus afgenomen. Afgeremd.

Als mijn redenering klopt heeft het universum wel degelijk een rem.

 

 

 

  

 


web
analytics